Consolideren van de stabiele werkprocessen van uw bibliotheek.
Cultuurconnect heeft Wise geselecteerd als eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS): een applicatieplatform voor de uitvoering van de stabiele processen in de bibliotheek.
In het complete bibliotheeksysteem Wise staat uw gebruiker centraal.
Wise als eengemaakt bibliotheeksysteem voor Vlaanderen.

Openbare bibliotheken bevinden zich op het snijvlak van het culturele, maatschappelijke en educatieve leven. Bovendien helpen ze mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling om hen te helpen volwaardig deel te nemen aan de snel veranderende samenleving. Bibliotheken vormen de link tussen mensen en de informatie die zij nodig hebben om problemen op te lossen, grenzen te verleggen en de toekomst vorm te geven. Daarbij werken ze steeds vaker samen met andere culturele en maatschappelijke organisaties.

Als samenwerkingsverband dat wordt aangestuurd door zijn leden, werkt OCLC samen met de lidbibliotheken en vraagt hen om input om de toekomst van bibliotheken te helpen vormgeven. In gesprekken met bestuursleden van openbare bibliotheken komt een aantal gemeenschappelijke trends en ontwikkelingen naar voren. De groeiende concurrentie van het vrijetijdsaanbod, maar ook de voortschrijdende digitale ontwikkeling en de snelle toename van informatieaanbieders op het internet zijn belangrijke impulsen voor verandering bij openbare bibliotheken. Bezuinigingen op bibliotheekbudgetten en verschuivende verwachtingspatronen van bibliotheekgebruikers zorgen daarbij voor grote uitdagingen. Bovendien zorgt het ook bij de overheid voor een veranderende verwachting ten aanzien van de rol en de dienstverlening van de openbare bibliotheek. Dit alles draagt eraan bij dat bibliotheken zich sneller willen ontwikkelen en sneller willen kunnen innoveren op het gebied van nieuwe vormen van dienstverlening.

Ontwikkeling, innovatie en efficiëntieverhoging van de digitale bibliotheek is van steeds groter belang. Door de ontwikkelingen op het gebied van digitale content en de omslag naar een bedrijfskritische, digitale bibliotheek staan automatiseringsprocessen onder druk. Het uitbreiden van diensten mag echter niet langer leiden tot een uitbreiding van systemen die met maatwerk op elkaar aangesloten worden. Door systemen te consolideren, worden bibliotheeksystemen minder complex, hetgeen op termijn leidt tot kostenefficiënter werker en meer kracht voor ontwikkeling en innovatie.

De openbare biblotheek bevindt zich op het snijvlak van het culturele, maatschappelijke en educatieve leven.

Onze lidinstellingen, individuele bibliotheekmedewerkers, partners en medewerkers geloven samen in de missie om kennis te delen. En wij zijn ervan overtuigd dat wij samen meer kunnen bereiken, omdat kennis gedeeld moet worden.

Eengemaakt bibliotheeksysteem

Cultuurconnect ziet het als een unieke kans om de verschillende bibliotheeksystemen die nu gebruikt worden, te vervangen door een modern, gemeenschappelijk systeem. Op 7 september 2017 werd de overheidsopdracht 'Eengemaakt Bibliotheeksysteem' gegund aan OCLC BV met derde entiteit HKA. Voor meer informatie en vragen over het eengemaakt bibliotheeksysteem verwijzen wij u graag naar de Cultuurconnect-website.

Wise in cijfers

Wise werkt

Wise is het meest complete systeem voor openbare bibliotheken dat er is. U beheert allerlei processen met betrekking tot uw gebruikers, collecties, acquisitie, leenaanvragen, financiën en managementinformatie met geïntegreerde werkprocessen.

75% van de openbare bibliotheken in Nederland werkt op provinciaal, regionaal en lokaal niveau met Wise. Binnen het systeem kunnen bibliotheken basisgegevens met elkaar delen en tegelijkertijd in staat zijn geheel zelfstandig te opereren waar gewenst. Wise is in de loop van de jaren meegegroeid met de ontwikkelingen binnen het openbare bibliotheeklandschap en ondersteunt de toenemende mate van samenwerking die tot stand is gekomen.

Wise is een compleet systeem voor openbare bibliotheken.

Met Wise kunt u per bibliotheek een eigen set regels aanmaken en verschillende vormen van samenwerking instellen. Wise is een multitenant systeem, hetgeen betekent dat elke bibliotheek binnen het grote systeem een eigen omgeving heeft. Dit maakt Wise zowel flexibel als schaalbaar.

We luisteren naar u om te kijken hoe we de ontwikkeling van Wise verder kunnen ondersteunen in de dienstverlening naar uw gebruikers. Zowel OCLC als dochter HKA hebben lange relaties met onze leden opgebouwd. Veel van onze leden maakten al tientallen jaren gebruik van HKA-producten voordat ze overstapten naar Wise. Wij implementeren al sinds 2007 diverse omvangrijke Wise-systemen in nauwe samenspraak met de bibliotheken.

“Ons werk verschuift steeds meer...”

“Voor ons is het belangrijk dat je bij de keuze voor een nieuw bibliotheeksysteem een partner vindt. Ik ben blij te zeggen dat we die samenwerking hebben gevonden met het team van Wise.”

Nathan Speekenbrink
Projectmanager nieuw bibliotheeksysteem
Productmanager Digitale Bibliotheek
de Bibliotheek Midden-Brabant
Tilburg, Nederland

"Data, data en meer data."

""Met de data van Wise kunnen we onze beslissingen baseren op gedragspatronen van onze bibliotheekgebruikers. Zo baseren we ons op feiten, en niet op aannames.”

Erna Staal
Directeur

de Bibliotheek Gouda
Gouda, Nederland

Vernieuwen doen we samen

OCLC is een wereldwijd bibliotheeksamenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat gezamenlijk te gebruiken technologie en unieke onderzoeksprogramma's aanbiedt. Hiermee kunnen bibliotheken een nog betere stimulans geven aan onderwijs, onderzoek en innovatie. Door samen te werken en wereldwijd de collectieve kennis te bundelen, kunnen bibliotheken mensen helpen bij het vinden van antwoorden en het oplossen van problemen. Verenigd in OCLC maken bibliotheken, hun medewerkers en partners vernieuwing mogelijk.

OCLC heeft een hoofdkantoor in Dublin (Ohio, Verenigde Staten) en vestigingen over de hele wereld. In Nederland zijn dagelijks 120 medewerkers actief. Het hoofdkantoor voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bevindt zich in Leiden (Zuid-Holland). Dochter HKA is gevestigd in Eelde (Drenthe).

Historie
In 1967 richtte een kleine groep vooraanstaande bibliotheekprofessionals OCLC op, met een ambitieuze, publieke doelstelling:

  • De toegang verbeteren tot de informatie die beschikbaar is in bibliotheken wereldwijd.
  • Manieren vinden om samen te werken om de kosten voor bibliotheken te reduceren.
     

Twee jaar later, in 1969, startte in Nederland een samenwerkingsverband van de Koninklijke Bibliotheek en een groep Nederlandse universiteitsbibliotheken met een vergelijkbare doelstelling als OCLC. In 2007 gingen beide organisaties samen als één, wereldwijd OCLC.

Wise is een compleet systeem voor openbare bibliotheken.

Sinds 2013 maakt HKA onderdeel uit van OCLC. Door de krachten van OCLC en HKA te bundelen gaan we door met het uitbreiden en verder verbeteren van onze dienstverlening voor met name openbare bibliotheken. De sterke combinatie van lokale kennis en wereldwijde ervaring heeft het mogelijk gemaakt de volgende generatie bibliotheeksystemen te ontwikkelen.

Vandaag de dag werken ruim 16.000 bibliotheken uit meer dan 120 landen samen om informatie te delen en toegankelijk te maken. En om hun plaats te bepalen binnen het digitale domein met nieuwe services in de cloud.