OCLC

Onderzoekspraktijken zijn veranderd. Het is niet langer voldoende dat bibliotheken informatiebronnen beheren en toegankelijk maken voor gebruikers. De informatie moet nu zichtbaar gemaakt worden in de zoekmachines die mensen gebruiken. WorldCat biedt bibliotheken de gelegenheid om hun holdings op websites weer te geven op een manier die verder gaat dan bibliotheekcatalogi, in een indeling die zoekmachines, citaatbeheersystemen, campusplatforms, onderzoeksportals en andere informatiewebsites kunnen lezen en verder verwerken.

In de bibliotheekdata in WorldCat zit in de code enkele van de meest belangrijke, unieke en gezaghebbende informatiebronnen ter wereld vervat. Wanneer er op het web naar deze informatie kan worden verwezen als onderling gekoppelde 'entiteiten' dan kunnen de data in meer websites en online tools worden gelezen en opgenomen dan het geval is bij bibliografische data met 'ouderwetse notatie'. Bibliotheekmedewerkers kunnen hun data op meer manieren inzetten om vanaf meer bronnen naar hun informatie te linken, waardoor deze relevanter worden binnen het bredere informatie-ecosysteem. WorldCat herbergt meer bibliotheekdata dan enige andere database en is doorlopend in ontwikkeling om bij te blijven met de snelveranderende online onderzoekspraktijken.

Uit de research en experimenten van OCLC, in combinatie met de projecten die bibliotheken over de hele wereld ontwikkelen, blijkt dat er veel verbeteringen mogelijk zijn met linked data. Laten zien wat linked data kan betekenen, vereist een echte gezamenlijke inspanning. Wij leggen ons erop toe om dat doel te bereiken door met OCLC-lidbibliotheken en -partners samen te werken. Ga aan de slag met linked data.

OCLC en linked data

“Geen vast ingangspunt...”

“Eerst hadden we een gebouw en informatie, en werden mensen geacht naar ons gebouw te komen. Vervolgens gingen we digitaliseren en werden mensen geacht naar onze website te komen. Nu is er geen vast ingangspunt meer. Aan ons de taak om ons aan te passen.”

Matthijs van Otegem
Directeur van de universiteitsbibliotheek
Erasmus Universiteit Rotterdam
Rotterdam, Nederland

Samen verbinden we mensen met de informatie die zij nodig hebben.

Library linked data en Wikibase

Linked Data gaat over communities die het eens zijn over de betekenis van hun gegevens en deze delen in een networked information interface. Deze visie krijgt vorm in vele sectoren, waaronder e-commerce, geneeskunde, wetenschappelijk onderzoek en overheidsdiensten. OCLC Research is een leider in het aansturen van deze transformatie in de bibliotheekgemeenschap. Recentelijk heeft OCLC Research het onderzoek Creating Library Linked Data with Wikibase: Lessons Learned from Project Passage gepubliceerd.

Het linked data Wikibase-prototype van OCLC Research (Project Passage) bestond uit een sandboxomgeving waarbinnen bibliothecarissen van 16 Amerikaanse instellingen konden experimenteren met het creëren van gekoppelde gegevens om bronnen te beschrijven. Hiervoor was geen kennis nodig van de technische mechanismen van gekoppelde gegevens.

Het OCLC-rapport geeft een overzicht van de context waarin het prototype is ontwikkeld en laat zien hoe het Wikibase-platform is aangepast voor gebruik door bibliothecarissen. Ook bevat het rapport acht gebruikssituaties waarin proefpersonen hun ervaring met het maken van metagegevens voor bronnen in verschillende formaten en talen beschrijven met behulp van de Wikibase-editinginterface. In de tien maanden van de pilot hebben de deelnemers inzicht gekregen in zowel het potentieel van gekoppelde gegevens in bibliotheekcatalogusworkflows als in de lacunes die moeten worden opgevuld voordat machinaal leesbare semantische gegevens volledig kunnen worden overgenomen.

De belangrijkste uitkomsten

  • De bouwstenen van Wikibase kunnen worden gebruikt om gestructureerde gegevens te creëren met een precisie die de huidige bibliotheekstandaarden overschrijdt.
  • Het Wikibase-platform maakt een door de gebruiker gestuurd ontologieontwerp mogelijk, maar roept tegelijkertijd vragen op over het beheren en onderhouden van ontologieën.
  • Het Wikibase-platform, aangevuld met OCLC's verbeteringen en stand-alone hulpprogramma's, stelt bibliothecarissen in staat om de resultaten van hun inspanningen te zien in een discovery interface zonder de metadataworkflow te verlaten.
  • Robuuste tools zijn nodig voor lokaal gegevensbeheer.
  • Om kennisdiagrammen te vullen met bibliotheekmetagegevens worden tools aanbevolen die het importeren en verbeteren van elders gemaakte gegevens vergemakkelijken.
  • De pilot onderstreepte de noodzaak van interoperabiliteit tussen gegevensbronnen, zowel voor opname als export.
  • Het traditionele onderscheid tussen autoriteit en bibliografische gegevens verdwijnt in een Wikibase-beschrijving.

Meer weten over linked data?

Vul onderstaand formulier in en ontvang de rapporten OCLC and linked data en Library linked data en Wikibase in uw inbox.

Op de hoogte blijven van interessante ontwikkelingen bij OCLC?
Meld u dan hier aan voor e-mails van OCLC.