OCLC

Kennis is er om gedeeld te worden, daarom zijn we samengekomen als OCLC, het grootste samenwerkingsverband van bibliotheken ter wereld. Wij geloven dat toegang tot informatie belangrijk is voor mensen, de gemeenschap en de wereld. Waarom geloven we zo passievol in het belang van het delen van kennis? Omdat kennis de bron vormt voor innovatie, creativiteit en vooruitgang. Zo ontstaan doorbraken. Het verbetert het leven van individule personen, maakt gemeenschappen sterker en levendiger of veroorzaakt een omwenteling waar niet alleen de sector, maar de hele maatschappij van profiteert.

De bibliotheek: Feiten en verhalen

Elk jaar vindt in oktober onze Contactdag plaats. Vertegenwoordigers van ruim 300 bibliotheken uit Nederland en Vlaanderen komen samen om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. Tijdens de OCLC Contactdag 2019 staat het thema Feiten en verhalen centraal. Feiten onderbouwen met verhalen, is een slimme manier om kennis in het bibliotheeklandschap te mobiliseren en te benutten voor beslissingen of oplossingen. Informatie van verschillende plekken en bronnen komt samen, en ratio en emotie krijgen allebei een plek.

U bent dit jaar van harte welkom op donderdag 10 oktober in De Doelen, Rotterdam (Nederland). Meer informatie en aanmelden »

OCLC Contactdag

OCLC gaat uit van het beginsel dat bibliotheken beter hun missie kunnen vervullen om alle kennis in de wereld te ontsluiten als zij hun intellectuele eigendom met elkaar delen. Een van de grootste voordelen van lidmaatschap is dat er afgevaardigden van bibliotheken werken aan internationale problematiek van bibliotheken. Binnen en tussen geografische regio’s zijn veel overeenkomsten. U kunt dus leren van uw internationale collega’s om uw gebruikers beter bij uw bibliotheek te betrekken. Maar als lid van een wereldwijd bibliotheeknetwerk kunt u ook van u laten horen om de informatiestroom tussen leden en het samenwerkingsverband te versnellen.

Library Futures: Community Catalysts

Eén van de belangrijkste manieren om kennisdeling onder bibliotheken te bevorderen is de jaarlijkse bijeenkomst van OCLC EMEA Regional Council. Dit jaar had het internationale congres als thema: Community Catalysts. Hoe kunt u leiderschap bieden dat kansen creëert voor echte verandering? Welke programma's en diensten veranderen het leven van de mensen en groepen die u ondersteunt? Welke rol moet de bibliotheek van morgen spelen en wat moeten we vandaag doen om ons voor te bereiden op die bijdragen?

In 2020 vindt EMEARC plaats op 3 en 4 maart in Wenen (Oostenrijk). Zien we u daar? Meer informatie en aanmelden »

 

 

Library Futures