Ruim 300 medewerkers van wetenschappelijke, openbare en speciale bibliotheken kwamen op 12 oktober van dit jaar samen tijdens de OCLC Contactdag 2017. Centraal stond het thema Third Places: Beleving is omgeving. De bibliotheek als ‘derde plek’: een plek waar je vaak bent naast thuis (de first place) en kantoor (de second place). Hierin concurreert de bibliotheek met andere plekken, zoals restaurants, cafés of het park. Hoe maak je van de bibliotheek the place to be?

Download fotoalbum (PDF): lage resolutie (11,5 MB) | hoge resolutie (56,9 MB)

Presentaties

Hieronder vindt u een selectie van de presentaties gegeven tijdens de OCLC Contactdag 2017. Volg ons via e-mail, Twitter of LinkedIn om op de hoogte te blijven van (nieuwe) toevoegingen.


Waarom de openbare ruimte benaderen vanuit verschillende gebruikersperspectieven?
Joren van Dijk vertelt waarom het belangrijk is om het perspectief van de eindgebruiker te betrekken in het ontwerp van bibliotheken. Dit doet hij aan de hand van praktijkvoorbeelden met geslaagde en minder geslaagde projecten in gebouwen en de openbare ruimte. Ook staat hij kort stil bij de manieren hoe het perspectief van de eindgebruiker kan worden betrokken in een ontwerptraject. Hij eindigt zijn presentatie met het centrale onderwerp van de paneldiscussie: Welke functie heeft een fysieke bibliotheek in een digitale wereld?
 

Universiteit Twente – studielandschap 2.0
In deze deelsessie staat een uitgewerkte casus centraal. De universiteitsbibliotheek van Twente heeft recentelijk, in samenwerking met Eyckveld, een visie ontwikkeld over welke functie en waarde de universiteitsbibliotheek als ruimte op zichzelf heeft in het digitale tijdperk. De sessie biedt u een concreet voorbeeld van een visie en methodische handvatten hoe u een dergelijk proces kunt aanpakken. Uitwisseling van ervaringen en anekdotes staan hierbij centraal.
 

Is uw bibliotheek klaar voor de nieuwe privacywetgeving?
Bibliotheken hebben in hun alledaagse activiteiten heel veel te maken met privacyregels. Bibliotheken hebben allerlei data opgeslagen en dat brengt verplichtingen met zich mee. Wat gaat er voor uw bibliotheek veranderen bij het ingaan van de Algemene verordening gegevensbescherming in mei 2018? Welke regels gelden er bij het verwerken van persoonsgegevens? Welke informatie mogen bibliotheken bewaren en welke verplichtingen hebben bibliotheken bij het bewaren van deze informatie?
 

Wise in ontwikkeling
De toenemende concurrentie van het vrijetijdsaanbod, maar ook van nieuwe informatieaanbieders op het internet, stimuleren verandering bij openbare bibliotheken. Veranderingen bij bibliotheken vragen ook om systemen die zich aanpassen aan de gebruikersbehoeftes. De opzet van Wise is vanaf het eerste ontwerp gericht op maximale efficiency van werkprocessen, eenvoud en gebruiksvriendelijkheid voor bibliotheekgebruikers. Wat zijn de laatste ontwikkelingen en updates op het gebied van Wise?
 

Kennis verbindt: Stand van zaken bij OCLC
Kennis is er om gedeeld te worden, daarom zijn we samengekomen als OCLC. Wij geloven dat toegang tot informatie belangrijk is voor mensen, de gemeenschap en de wereld. In deze sessie geven we u de meest recente informatie over interessante ontwikkelingen bij OCLC. Daarbij ligt de focus op productontwikkelingen voor WorldShare Management Services en WorldCat Discovery.
 

Research informatie- en datamanagement – nieuwe taken voor bibliotheken in wetenschappelijke communicatie en ondersteuning bij onderzoek

Het in de praktijk toepassen van zowel research informatiemanagement (RIM) als meer recentelijk inspanningen in research datamanagement (RDM) kunnen de taak van bibliotheken in onderzoeksinstellingen op belangrijke wijze doen veranderen. In deze sessie wordt gekeken naar de toepassing van RIM binnen Europa en, ter vergelijking, naar die van RDM binnen Nederland, en wordt er ingegaan op de implicaties die deze ontwikkelingen hebben op de taak en het belang van bibliotheken.

Jacquelijn Ringersma (Wageningen University & Research) vertelt over de toepassing van RDM binnen de universiteit, hoe RDM-ondersteuning is geïntegreerd met RIM en de taak van bibliotheken in RDM op lokaal en nationaal niveau, en in samenwerkingsverband.

Annette Dortmund (OCLC) toont een selectie van de resultaten van een recentelijk samenwerkingsproject tussen OCLC Research en LIBER over de ingebruikname en integratie van persistente identificatiemiddelen binnen RIM in drie nationale contexten: Nederland, Duitsland en Finland. Verschillende universiteiten en ICT-organisaties zijn ondervraagd voor dit project en de nationale landschappen op het gebied van RIM en PID voor elk van deze landen zal worden geschetst, evenals een aantal van de conclusies die zijn voortgekomen uit dit onderzoek.

Download PDF over RDM | Download PDF over RIM | Download podcasts