De waarde van de openbare bibliotheek

Probiblio BiSC Utrecht Cubiss

NBD Biblion OCLC

Op initiatief van het Wise Directeurenoverleg (WDO) is onderzoek gedaan voor alle Nederlandse openbare bibliotheken om hen te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van hun culturele, maatschappelijke en educatieve waarde voor subsidieverstrekkers en gebruikers. Dit onderzoeksinitiatief is omarmd door BiSC, Cubiss, Probiblio, NBD Biblion en OCLC.

De openbare bibliotheek is tegenwoordig meer een centrum voor een leven lang leren dan een huis vol boeken. Het blijft soms lastig om deze maatschappelijk-educatieve rol zichtbaar te maken voor subsidiegevers en samenwerkingspartners. 

Met dit onderzoek willen de initiatiefnemers een praktische handreiking bieden die  gehanteerd kunnen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en de daaropvolgende coalitievorming. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Frank Huysmans van onderzoeksbureau WareKennis, in lijn met de uitgangspunten van de landelijke netwerkagenda.

Cover: De impact en publieke waarde van de openbare bibliotheek

De impact en publieke waarde van de openbare bibliotheek

Dit rapport biedt een leidraad die behulpzaam kan zijn bij het vertellen van een inhoudelijk, samenhangend verhaal over hoe de openbare bibliotheek bijdraagt aan het creëren van publieke waarde voor de (lokale) samenleving.

Download het rapport (PDF)

Events

On-demand webinars

Gezamenlijke webinar

De impact en publieke waarde van de openbare bibliotheek

Tijdens deze sessie presenteert Prof. dr. Frank Huysmans van onderzoeksbureau WareKennis de uitkomsten van zijn onderzoek. De onderzoeksbevindingen licht hij nader toe. En u krijgt waardevolle handvatten aangereikt om in de context van de gemeenteraadsverkiezingen en de daaropvolgende coalitievorming uw bibliotheek nog beter te positioneren. Na de presentatie vindt er een paneldiscussie plaats. Tijdens deze paneldiscussie gaat Frank Huysmans in gesprek met vertegenwoordigers uit het bibliotheeklandschap en het aanwezige publiek.

Bekijk de opname

Presentatie tijdens de OCLC Contactdag(en) 2021

De waarde van de openbare bibliotheek - Meer publieke waarde creëren door impact assessment

Als openbare bibliotheek wilt u zoveel mogelijk publieke waarde creëren. En anders wil de subsidiegever dat wel. Alleen: wat valt daar allemaal onder, publieke waarde? En hoe brengt u de publieke waarde in kaart?
Frank Huysmans presenteert een beknopt overzicht van het denken over dimensies in de publieke waarde die openbare bibliotheken vervullen en het in kaart brengen daarvan. Aan de hand van voorbeelden laat hij zien hoe in Nederland en elders tegen ‘publieke waarde’ wordt aangekeken, welke instrumenten zijn ontwikkeld om die in beeld te brengen, en wat ervoor nodig is om deze vorm van impact assessment een vaste plek te geven in de werkprocessen van uw bibliotheek. De inzichten die dit oplevert zijn te gebruiken om de dienstverlening van de bibliotheken te verbeteren – en daarmee de publieke waarde te vergroten.

Bekijk de opname

Probiblio BiSC Utrecht Cubiss

NBD Biblion OCLC