Collectiebeheer in Wise

Met Wise bibliotheekcollectiebeheer (voorheen de BCB-module) krijg je inzicht in het gebruik van je collectie. De maatschappelijke functie van de bibliotheek wordt alsmaar uitgebreid, waardoor er meer behoefte is aan vrije vierkante meters, terwijl de budgetten krimpen. Daarom wordt het steeds belangrijker om de hele collectie regelmatig kritisch tegen het licht te houden. 

Collectiebeheer vanuit samenwerking

Het doel van Wise collectiebeheer is om de werkprocessen voor collectiebeheer zoveel mogelijk te integreren en te automatiseren. Zo maximaliseer je het gebruik van je collecties, zelfs als je bibliotheek een beperkt budget en minimale bezetting heeft. Wise collectiebeheer is bedoeld om in te zetten door samenwerkende organisaties (basisbibliotheken), omdat het de gezamenlijke collecties als één grote collectie beschouwt. Het uitgangspunt daarbij is samenwerking: alle exemplaren kunnen in alle vestigingen worden ingezet en uitgeleend.

Actiepunten voor de collectie

Wise collectiebeheer stelt wekelijks een actielijst samen, waarbij wordt gekeken naar de volgende criteria:

  • Welke titels zitten er in de collectie?
  • Hoe vaak worden exemplaren uitgeleend?
  • Wat zou er moeten staan?
  • Hoeveel ruimte is er?
  • Wat is de actualiteit en de kwaliteit van de collectie?

Als je de collectie met regelmaat tegen dit licht beoordeelt, krijg je inzicht in de mate waarin je de doelstellingen van je collectie realiseert. Op de exemplarenlijst staan de exemplaren die je het beste naar een andere vestiging kunt zenden en/of reviseren. Daarnaast staan op de lijst titels en exemplaren die naar het magazijn kunnen of zelfs helemaal gesaneerd kunnen worden. Om overbodig transport te voorkomen, zit er een floating-mechanisme in de collectieprofielen ingebouwd.

Vierkante meters vrijmaken

Verder beoordeelt Wise collectiebeheer in de wekelijkse analyse van de collectie de kasten van alle deelnemende vestigingen en bekijkt op titelniveau wat elke vestiging in de kast heeft staan. Zo wordt naar het grote geheel gekeken bij de beslissing welke titels en hoeveel exemplaren elke vestiging op dat moment het beste kan gebruiken.

Wise collectiebeheer: Inzicht, Actualiteit en kwaliteit, Analyse van data, Ruimte, Wekelijks actieplan

Gezamenlijke inkoop

Er komt één acquisitiebudget voor alle deelnemende bibliotheken samen, om ook de inkoop te optimaliseren. Wise collectiebeheer adviseert op titelniveau hoeveel exemplaren er voor de collectie aangeschaft kunnen worden. Dat aantal wordt verdeeld over de vestigingen aan de hand van de ingestelde parameters.

Kijk met nieuwe ogen naar uw collectie in Wise

Krijg meer inzicht in het gebruik van je collectie. Welke titels worden gebruikt? Welke kunnen naar het magazijn verplaatst? Welke kunnen we lenen bij een andere vestiging? Hoe kopen we titels zo optimaal mogelijk in? Als je deze overwegingen meeneemt in je collectiebeslissingen, dan komen er kostbare vierkante meters vrij voor andere activiteiten. Interesse? Wij geven graag een demo.

Door mijn gegevens in te vullen, bevestig ik dat ik het Privacybeleid en Cookiebeleid van OCLC heb gelezen en ga ik ermee akkoord dat het gebruik van mijn persoonlijke gegevens plaatsvindt in overeenstemming met relevante en toepasselijke wetten voor gegevensbescherming.

Ontdek hoe bibliotheeksysteem Wise openbare bibliotheken ondersteunt in hun verandering naar een toekomstbestendige en actieve bibliotheek midden in de samenleving.

Wise voor openbare bibliotheken